Forsikring

Sameiene er forsikret i If forsikring og gjelder bare ytre bygning. Innbo forsikring må beboere ordne selv. Mer detaljert informasjon finnes i vedtektene.