HMS-Plan

Alle sameie er pliktig til å ha en HMS-Plan på lik linje med en arbeidsplass. Hensikten med en HMS-Plan er å verne om liv, helse og materielle verdier, samt skape et godt miljø for beboere

Alle beboere i sameiet er pliktig å gjøre seg kjent med HMS-planen.

HMS-plan 2019