Styret

Styret består av:

1-23

Leder: Anders Eidhammer Mobil: 48247688 Mail:a.eidhammer@gmail.com

Styremedlem: Åse Kyte    Mobil: 90525081    Mail: aasenoni@start.no

Vestkanten:

Leder: Gro Kallevik  Mobil: 92450932     Mail:kallevik.gro@gmail.com

Styremedlem:

Jarle Lundal Mobil: 41680403  Mail:jarle.lundal@haugnett.no